Cine suntem

Home / Cine suntem

Inspiring Members to Proclaim the Advent of Christ Together

Scurt istoric

IMPACT România este o asociație non-profit și un ministry laic care sprijină misiunea și viziunea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

“an army of young people on a mission to proclaim the Three Angels’ Messages to the whole world in this generation”

În 2013, cu acordul comitetului Uniunii, un grup de tineri, cu ocupații diferite, organizează primul congres IMPACT, la Institutul Teologic Adventist, Cernica. Încântați de impactul avut asupra lor și a participanților, în vara aceluiași an, organizează prima călătorie misionară, la Sibiu. De atunci, IMPACT România organizează anual o întâlnire. Începând cu 2018, însă, își propune să desfășoare într-un singur an, întregul ciclu al evenimentelor pe care le-a experimentat până acum: Congres – Călătorie misionară – Adunare de corturi.

 

 

Short history

IMPACT Romania is a non-profit organization and a lay ministry, which supports the mission and vision of the Seventh-day Adventist Church. “An army of young people on a mission to proclaim the Three Angels’ Messages to the whole world in this generation.”

In 2013 a group of young people with different occupations supported by the Romanian Union of the SDA Church, organized the first IMPACT Conference in Cernica, at the Adventist Theological Seminary.

Inspired and enthused by the impact the conference had upon themselves and the attendees, in the summer of the same year they organized the first mission trip in Sibiu. Since then IMPACT Romania kept on organizing an event per year. Starting with 2018 however, IMPACT begins to set up the whole circle of events experienced so far – Conference – Mission trip – Camp meeting – in  a single year.

 

Identitate

Mișcare inițiată și condusă de tineri adventiști de ziua a șaptea care provin din medii diferite, uniți într-un angajament comun pentru studiul Bibliei, rugăciune profundă, stil de viață fără compromis și curaj de a-L împărtăși pe Hristos celorlalți.

 

Viziune

Susține mesajul distinctiv al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, încurajând și instruind în vederea folosirii pe deplin a energiilor, talentelor și darurilor pentru încheierea lucrării. Promovează excelența în toate aspectele vieții: academic, profesional și spiritual, având ca fundament Biblia și Spiritul Profetic.

 

Proiecte

Întâlniri cu specific diferit: congrese, călătorii misionare, adunări de corturi; publicații și resurse audio și video; oportunități de conectare a tinerilor din întreaga țară prin grupele de rugăciune online; sprijinirea și încurajarea membrilor prin intermediul vizitelor prin biserici în Sabat, ș.a.

 

Identity

A youth-initiated and led movement of Seventh-day Adventists from diverse backgrounds, united in a common commitment to serious Bible study, intense prayer, uncompromising lifestyle, and boldness in sharing Christ with others.

 

Vision

Uphold the distinctive message of the Seventh-day Adventist Church; Strive to encourage and equip this generation to fully use their energies and talents in the service of God in order to finish the work.  Promote excellence based on the Bible and Spirit of Prophecy in every area of life –  academic, professional and spiritual.

 

Projects

Various types of events: conferences, mission trips, camp meetings; book printing, online sermon archive; networking opportunities for young people around the country through online Bible study and prayer groups; providing support and encouragement by visiting and serving in churches on Sabbath, etc.

Congres

Un loc de întâlnire pentru a fi inspirat de vorbitori care susţin autoritatea Sfintei Scripturi şi a Spiritul Profetic. Un loc în care beneficiezi de instruire de la prezentatori care îmbrăţişează toate convingerile noastre fundamentale. O ocazie pentru muzică de calitate şi închinare profundă, bazate pe respect şi simplitate. Un prilej de a fi inspirat de către alţi tineri prin schimbul de mărturii. Un moment de a experimenta sensul chemării din partea lui Dumnezeu pentru viaţa ta printr-un angajament de a trăi zi de zi pentru El.

Conference

A venue to be inspired by speakers who uphold the authority of the Holy Bible and respect the Spirit of Prophecy. A place to receive training from presenters who embrace all our Fundamental Beliefs. An opportunity to network with others from a variety of backgrounds, ethnicities and geographic locations. A setting for quality music and vibrant worship characterized by principle, reverence, and decorum. An occasion to be inspired by other young people sharing testimonies of what God is doing in their lives. And a moment to experience a sense of God’s call for your life and a commitment to live daily for Him.

Călătorie misionară

Concept preluat din trimiterea făcută de către Hristos ucenicilor și din experiența apostolilor regăsită în Cartea Fapte.

“El (Hristos) a trimis ucenicii să predice şi, când ei s-au întors din prima călătorie misionară, le-a spus: „Veniţi la o parte într-un loc retras şi odihniţi-vă puţin. ” (Biserica ramasitei 24.1)

„Trimişi de Duhul Sfânt”, Pavel şi Barnaba (…) şi-au început prima lor călătorie misionară.” {FA 166.1}  

Îmbinarea timpului de instruire pe diverse domenii misionare, implicarea practică în proiecte multiple (Laboratorul lui Ben, Academia micilor bucătari, TinServ, ExpoSănătate, Concerte, Vizite la orfelinate sau centre de copii, ș.a.), rugăciunea și devoțiunea, atât personală cât și în grup, realizează un cadru prin care participanții pot experimenta, personal, Marea Trimitere. De asemenea, organizarea acestui tip de eveniment, în colaborare cu o biserică, poate oferi suport și încurajare membrilor acesteia.  

Mission trip

A concept based on Christ’s call to mission addressed to His disciples and on the experience of the apostles recorded in the Book of Acts..

„Christ sent out His disciples to preach and when they returned from their first mission trip He said unto them: „Come to a remote place and rest a little bit.” (The Remnant Church).

„Sent forth by the Holy Ghost.” Paul and Barnabas (…) began their first missionary journey.” (The Acts of the Apostles p. 166.1)

Combination of training in various mission fields, practical involvement in different projects (e.g. Ben’s Laboratory, Cooking classes for kids, Youth projects, Health Expos, Concerts, Visits in orphanages or childcare centers, etc.), individual and united prayer and devotional time – all these create an atmosphere through which the participants are able to personally experience the Great Commission. On the other hand, working closely together with a certain church community throughout the organization process, the event can provide support and encouragement for the members of the local community.

Adunare de corturi

O reeditare a Sărbătorii Corturilor, cu dorința de a-i ajuta pe participanți să se detașeze de grijile ocupațiilor zilnice și de poveri, devotându-și aceste zile exclusiv pentru a-L căuta pe Dumnezeu, înaintând într-un mod personal în cunoașterea Sa. De asemenea, are ca scop refacerea relațiilor familiale, experimentarea celor mai profunde și curate dorințe de intimitate cu cei apropiați, de aceea încurajăm participarea, atât a tinerilor cât și a familiilor acestora. Ne dorim ca aceste întâlniri să formeze cadrul potrivit prin care Duhul Sfânt să împlinească acestea readucând frumusețea comuniunii cu Dumnezeu, natura și oamenii.

Camp meeting

A re-edition of the Feast of the Tabernacles led by the desire to help the participants to get away from their everyday duties and worries and consecrate these days exclusively to searching God personally by getting to know Him deeper. Another important goal is the restoration of family relationships, that the families may experience the purest and most profound desire for intimacy with their loved ones. That’s why we encourage young people to praticipate as well as their families. We wish that these meetings may create a proper atmosphere for the Holy Spirit to fulfill all things mentioned above by bringing back the beauty of fellowship with God, nature and others.

Valori

În încercarea de a susține mesajul distinctiv al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, IMPACT va promova printre participanții săi:

 

1. Respectul pentru Scriptură, ca fundament al vieţii noastre.

2. Aprecierea Spiritului Profetic, ca sursă de autoritate şi adevăr.

3. Isus Hristos, centru al credinţei și mesajului nostru.

4. O viaţă devoţională profundă caracterizată de rugăciune şi studiu biblic zilnic.

5. O experienţă entuziastă a închinării având la bază, însă, simplitatea și reverența.

6. Un stil de viaţă care să îl arate pe Hristos în muncă, recreaţie, comportament, îmbrăcăminte şi sănătate.

7. Cultivarea relațiilor în temere de Dumnezeu, păstrând puritatea şi încurajând responsabilitatea.

8. Loialitatea faţă de Dumnezeu printr-o administrare credincioasă a timpului, talentelor şi a resurselor noastre.

9. Angajamentul faţă de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea ca Biserică a Rămăşiţei, prin susţinerea principiilor, organizaţiei şi conducătorilor ei.

10. Angajamentul faţă de scopul stabilit de cer de a duce lumii Evanghelia Întreitei Solii Îngereşti, în această generaţie.

Values

In seeking to uphold the distinctive message of the Seventh-day Adventist Church, IMPACT will promote among its participants:

1. A respect for Scripture as the foundation of our lives.

2. An appreciation for the Spirit of Prophecy as an authoritative source of truth.

3. A life marked by a personal relationship with Jesus Christ, who is the center of our faith.

4. A vibrant devotional life, characterized by daily prayer and Bible study.

5. A vibrant worship experience, characterized by principle and reverence.

6. An abundant lifestyle, exemplifying Jesus, in work, recreation, dress, conduct and healthy living.

7. A cultivation of relationships in the fear of God, preserving purity and encouraging accountability

8. A loyalty to God through faithful stewardship of all our time, talents and resources

9. A commitment to the worldwide Seventh-day Adventist Church as God’s remnant church by supporting and upholding its principles, organization and leadership

10. A commitment to the heaven-appointed purpose of giving the everlasting gospel, in the context of the Three Angels’ Messages, to the world in this generation.

close
Newsletter Impact

Înscrie-te la newsletter pentru a primi un e-mail de fiecare dată când postăm un articol nou.