(Re)MOVING Generations

Home / Congres / (Re)MOVING Generations
(Re)MOVING Generations

În Apocalipsa capitolul 10, Domnul Hristos îi spune lui Ioan să mănânce o carticică, explicându-i că în gura sa va fi dulce ca mierea, iar în pântece va fi amară. Acesta experiență a profetului nu este altceva decât experiența mișcării advente timpurii. La începutul anilor 1800, imediat după ce timpul sfârșitului începuse și cartea Daniel, conform profeției, trebuia înțeleasă, un fermier din America, William Miller, a început să studieze cartea profetică Daniel și s-a oprit asupra versetului 14 din capitolul 8.

IMPACT România este o mișcare de tineret din cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Așadar conceptul „Moving Generation” se aplică Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și implicit generației de tineri care compun astăzi biserica și organizația IMPACT România. Auzim adesea ca Biserica Adventistă este o mișcare profetică (profetic movement) și ne gândim că are acest nume deoarece este activă în predarea profeției Biblice. Nu acesta este însă primul motiv pentru care este denumită o mișcare profetică, ci faptul că biserica este născută din profeție. Apariția Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea este profetizată.

Studiul cărții Daniel de către Wiliam Miller a fost atât de serios și intens, încât poate fi asemănat cu „mâncatul cărții”. El a descoperit că în anul 1844 se încheie cea mai lungă perioadă profetică de 2300 zile/ani și că la terminarea aceste perioade de timp va avea loc curățirea Sanctuarului. Miller a crezut că Sanctuarul este pământul, iar curățirea pământului va avea loc la a Doua Venire a Domnului Hristos. În consecință, a Doua Venire A Domnului Hristos va avea loc în 1844: aceasta este ceea ce a crezut și a predicat.

Reacția lui Miller și a prietenilor săi, precum și a celor care li s-au alăturat în predicarea mesajului iminentei veniri a Domnului Hristos a fost asemănată cu „efectul mierii” în gura apostolului. Interpretarea greșită Sanctuar=Pământ, implicit faptul că a Doua Venire A Domnului Hristos nu a avut loc în 1844, a provocat reacția amara din „pântece”. De fapt, Sanctuarul care trebuia curățit era cel din Ceruri, și nu pământul. Imediat după dezamăgirea lor (amăreala din pântece), Îngerul din Apocalipsa 10 continuă și poruncește: „Tu trebuie să prorocești din nou”. Cu alte cuvinte, mai este încă adevăr de prezentat oamenilor despre Domnul Hristos. Dacă mișcarea adventă s-a oprit în timpul marii dezamăgiri, Îngerul îi spune să se miște din nou, să rostească din nou mesajul. Să se miște din nou… „Moving Generation”.

Însă cum se aplică la generația noastră acest concept? Istoria mișcării advente nu s-a încheiat, a mers înainte și a mai suferit o dezamăgire. În preajma anilor 1888 a fost transmis cel mai prețios mesaj care se poate da vreodată omului: neprihănirea lui Hristos care se poate primi prin credință. Din cauza necredinței, însă, a lipsei de umilință, mesajul nu a fost primit decât într-o proporție mică. Nefiind primit mesajul „îndreptățiri prin credință”, care Îl are în centru pe Hristos cel Răstignit, biserica nu a fost pregătită pentru a Doua Venire a lui Hristos, care, conform Spiritului Profetic, ar fi putut avea loc destul de repede după anul 1888. În 1903 Ellen White primește o viziune în care i se arată cum ar fi stat lucrurile dacă Biserica și-ar fi umilit inima. Pentru că acest lucru nu s-a întâmplat, a urmat un secol de războaie și durere care a marcat istoria omenirii.

Astăzi stă din nou în fața noastră porunca: „Trebuie sa prorocești din nou”. Încă mai este adevăr de propovăduit cu privire la Domnul Hristos. Trebuie să te miști din nou ‒moving, moving, moving ‒, trebuie să fii o mișcare care va aduce a Doua Venire în timpul acestei generații.

Poate că, pe lângă latura aceasta profetică a Bisericii Adventiste și, în consecință, a oricărei organizații care îi aparține, cum este și IMPACT România, mai este și dimensiunea personală a dezamăgirii și a mișcării. Poate că ai trecut deja prin perioada „dulce ca mierea”, când ai început să crezi și să propovăduiești mesajul. Apoi a urmat perioada „amară din pântece”. Însă apelul sună mai clar ca niciodată înainte: „Trebuie să prorocești din nou”. Trebuie, nu este loc de altceva. Dacă nu vei face acest lucru acum, vei face parte din Removing Generation. Aici e identitatea noastră și identitatea ta. Aici este misiunea vieții tale.

Moving Generation

Auzim din nou glasul puternic care ne îndeamnă să credem și să predicăm mesajul celei de-a Doua Veniri a Domnului Hristos în timpul vieții noastre. Ești pregătit? Ești pregătit să lași dezamăgirea în spate… și să mergi înainte, să începi să te miști din nou cu putere, după cum ne-a poruncit Îngerul, acel Înger care este Însuși Domnul Hristos?…

Pregătirea o face Duhul Sfânt, dacă este căutat și ascultat. Hai să facem împreună acest lucru, participând cu o inimă curată la congresul din această iarnă, care ne va aminti marea noastră datorie de a merge înainte. Hai să scriem din nou o istorie bună.

Te rog, te rog, te rog, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, care Și-a dat viața la cruce pentru ca tu și cu mine să fim ai Săi pe deplin, ia o decizie de partea Lui. Predă-I astăzi inima complet. Ascultă glasul Său. Poate fi ultima strigare. Palmele Sale străpunse merită totul. Inima Sa străpunsă merită totul.

El să facă orice din mine și din tine. Amin!

Dieter Knobloch

membru în Comitetul de viziune, IMPACT România

Pentru mai multe detalii despre Congresul (Re)Moving Generations, click aici

close
Newsletter Impact

Înscrie-te la newsletter pentru a primi un e-mail de fiecare dată când postăm un articol nou.

Leave a Reply

Your email address will not be published.