Ce implică o întâlnire cu Dumnezeu

Acasă / Devotional / Ce implică o întâlnire cu Dumnezeu
Ce implică o întâlnire cu Dumnezeu

De la căderea lui Adam și a Evei, Dumnezeu nu mai poate fi văzut față în față, pentru că (așa cum spunea un profesor de fizică). Dumnezeu și păcatul sunt ca focul în prezența benzinei, două naturi care nu pot coexista. Și totuși, chiar dacă nu față în față, avem câteva exemple de oameni în Biblie care s-au întâlnit cu Dumnezeu.

Moise. Născut evreu. Prinț înfiat de Faraon timp de 40 de ani. Dumnezeu, nicăieri, până aici. Cioban prin Madian timp de 40 de ani, tot atâția ani trăiți altfel pentru a fi pregătit să Îl întâlnească pe Dumnezeu prima oară. Ce traseu a parcurs Moise, primul om care a cerut să vadă Slava lui Dumnezeu: „Arată-mi slava Ta” (Exod 33:18).

Desigur, Dumnezeu vorbește cu Moise foarte des, sunt însă patru ocazii la care mă voi referi, în care Dumnezeu se întâlnește cu Moise: la rugul aprins, la darea primelor table ale Legii, la întâlnirea în care Moise primește instrucțiuni cu privire la ridicarea Sanctuarului și la darea Legii a doua oară. Și sunt câteva lucruri comune celor patru întâlniri, dar și câteva diferențe.

(1) În fiecare dintre cele patru ocazii, Dumnezeu este cel care vorbește primul, așadar ia inițiativa întâlnirii (cu o excepție, pe care o vom vedea mai târziu) (Exod 3:2,4;19:3;24:12; 34:1). El ți-a făcut deja invitația și este dornic să îți vorbească.

(2) Pregătirea

Există de fiecare dată instrucțiuni clare din partea lui Dumnezeu pentru o pregătire înainte de întâlnire.

‒La rugul aprins, pregătirea este spontană „Scoate-ți încălțămintea” (Exod 3:5).

‒La darea primelor table ale Legii, pregătirea durează două zile ‒ „Sfințește-i (poporul Israel) azi și mâine și pune-i să-și spele hainele. A treia zi Domnul se va coborî. Nimeni să nu se suie cu tine”(Exod 19:10).

‒ Când Dumnezeu dă instrucțiuni cu privire la ridicarea Sanctuarului, pregătirea durează șase zile, iar „în ziua a șaptea, Domnul l-a chemat pe Moise din mijlocul norului” (Exod 24:16).

‒Darea Legii a doua oară: „Fii gata dis-de-dimineață și suie-te de dimineață pe muntele Sinai. Nimeni să nu se suie cu tine. Și nimeni să nu se arate pe tot muntele” (Exod 34:2,3).

De la o pregătire spontană, la fiecare întâlnire se adaugă un timp suplimentar pentru ceva tot mai intim.

Nimic necurat între tine și El, sfințește-te, spală-ți hainele, fii gata dis-de-dimineață, nimeni să nu se suie cu tine, în ziua a șaptea Domnul te cheamă.

Pregatirea se face întotdeauna și după regulile Lui.

(3) Locul de întâlnire

La fiecare întâlnire regăsim pustiul și un munte ‒ Horeb sau Sinai(Exod 3:2, 19:2, 34:2). Da, loc de întâlnire în pustiu (nu izolați, pustnici), ci singuri cu Dumnezeu și în pustiul acestei lumi de păcat. Și pe munte, ceea ce implică efort fizic din partea omului și este un simbol al naturii și al măreției Creatorului.

(4) Întâlnirea

‒ La prima întâlnire la rugul aprins, Dumnezeu nu forțează. Dacă inițial Moise nu își dă seama cu cine are de-a face, Dumnezeu a așteptat până când:  „el (Moise) se întoarce să vadă” (Exod 3:4). Dumnezeu ar fi putut să facă rugul mai arzător, mai strălucitor, să îl determine pe Moise să se întoarcă, atunci Moise ar fi văzut clar că El este. Dumnezeirea doar a așteptat. El nu forțează. E nevoie să mă opresc și să mă întorc ca să mă pot întâlni cu Dumnezeu.

‒ În ultimele două întâlniri (instrucțiunile cu privire la Sanctuar și darea Legii a doua oară), Moise petrece tot mai mult timp cu Dumnezeu și primește însărcinări importante ce necesită mai mult timp în prezența Lui:

„Moise a rămas pe munte patruzeci de zile și patruzeci de nopți” (Exod 24:18, 34:28).

„Când se cobora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul”(Exod 34:29).

Pe măsură ce mă întâlnesc mai des cu Dumnezeu,petrec mai mult timp și primesc mai multă lumină.

Norul

Ești pe un traseu de munte și vezi din depărtare un nor. Te apropii, speri să dispară până când ajungi în locul acela, dar e tot acolo. Ce faci? Înaintezi, te oprești, te întorci?

Moise se apropie treptat de norul în care era învăluit Dumnezeu. La darea primelor table ale Legii, „Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu” (Exod 20:21). Când Dumnezeu dă instrucțiuni cu privire la ridicarea Sanctuarului, „Moise a intrat în mijlocul norului și s-a suit pe munte” (Exod 24:18).  Iar la darea Legii a doua oară,Domnul  s-a coborât într-un nor și a stat acolo lângă el (Moise), pe stâncă”(Exod 34:5).

Pentru mine, „nor” înseamnă confuzie, probleme, nu vezi nimic înainte. Dar dacă Dumnezeu mă așteaptă chiar în mijlocul norului, și chiar mai mult de atât, Dumnezeirea va sta lângă mine?

Tu cum te-ai prezenta unei persoane străine?

Știu, prezentările se fac la început, nu acum la sfârșit! Dumnezeu are altă ordine. Da, și la început, dar mai ales în miijlocul celei mai frumoase întâlniri cu El.

Dumnezeu începe șirul întâlnilor cu Moise la rugul aprins prin a se prezenta clar și succint: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov” (Exod 3:6), Cel care există prin Sine Însuși (vezi diferența în Eden când șarpele începe discuția cu omul printr-o întrebare neclară, vicleană).

Iar în cadrul celei mai frumoase întâlniri de pe pământ a lui Moise cu Dumnezeu, la darea Legii a doua oară, Dumnezeu se prezintă din nou. De fapt, Dumnezeu se prezintă copleșitor, ca un răspuns la cererea lui Moise! Este excepția în care Moise inițiază o întâlnire cu Dumnezeu.

Ca răspuns la „Arată-mi Slava Ta!”, pentru că omul nu poate să vadă fața lui Dumnezeu și să trăiască, Dumnezeu îi promite lui Moise: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea Mea și voi chema numele Domnului înaintea ta” (Exod 33:19).

Și Dumnezeu Își arată toată frumusețea Lui și cheamă Numele Domnului nu prin a-i prezenta lui Moise Universul și lumile fără număr, tot ce a făcut El, deși avea dreptul să le facă în calitate de Creator. Uite care este toată frumusețea și Numele Lui: „Domnul Dumnezeu este… un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care Își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat, și pedepsește fărădelegea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam”(Exod 34:6-7).

Dumnezeu face primul pas spre tine, stabilește niște reguli de pregătire pentru întâlnire, creează un anumit context și Se arată chiar în mijlocul crizelor cu care te confrunți. Mai mult decât atât, dacă îi ceri, El este dornic să își arate toată frumusețea, Numele Lui.

 

Daniela Iusco

Department program, IMPACT România

 

Lasă un comentariu

Adresa de e-mail nu va fi vizibilă decat pentru admini