W ³ – Wealthy , Wordly, Well-educated people

 

Pătura înstărită și bine educată a societății

“Chemarea la ospățul Evangheliei trebuie să fie dusă mai întâi la drumuri. (Luca 14, 23.)” {6M 76.3}
Invitația, care trebuie să fie adresată celor de la „drumuri”, să fie adresată tuturor acelora care au o parte activă în treburile lumii – conducătorilor poporului, medicilor și profesorilor, juriștilor și judecătorilor, funcționarilor publici și oamenilor de afaceri — ar trebui să li se adreseze o solie clară și distinctă.” {6M 78.2}
“Cei care fac parte din clasele înalte ale societăţii  – oamenii de afaceri, cei aflaţi în poziţii de răspundere, oamenii cu spirit inventiv şi ştiinţific şi oamenii de geniu trebuie să se afle printre primii care să audă chemarea Evangheliei. De ei este nevoie pentru continuarea lucrării din aceste zile din urmă.”  {SA 139.3}
“Dumnezeu va converti oameni care ocupă locuri de răspundere, oameni inteligenți și cu influență.” {6T 82.3}
Acestea sunt doar câteva din multele citate în care Ellen White sfătuiește biserica nu numai să ajungă la pătura înstărită și bine educată, dar secularizată a societății dar prioritizează această misiune deasupra celorlalte.  
Centurionul roman Cornelius, Nicodim membrul Sinedriului, Iosif din Arimateea , famenul Etiopian ce era trezorierul Etiopiei , proconsulul Ciprului – Sergius Paulus, proprietarul de sclavi – Filimon, sunt doar o parte din persoanele aparținând acestei categorii care au dat avânt și putere mișcării creștine la începuturile ei prin dedicarea lor totală.

W3 și încheierea lucrării

Este posibil ca pentru încheierea lucrării, Dumnezeu să folosească geniul, talentul, resursele și puterea lor de organizare încă o dată ? Și ei să joace un rol cheie în aceste zile de pe urmă ale istoriei ?
David Kim , vorbitorul principal al Congresului* Național IMPACT România din această iarnă, pe lângă faptul că ocupă funcția de director executiv la o firmă de servicii financiare globale este și co-fondator al Societății Nicodemus , al cărei scop principal este de a ajunge la oamenii bogați, educați și seculari ai acesti lumi.
Prin Inspirație, Dumnezeu a declarat în nenumărate ocazii că lucrarea va fi încheiată prin împlinirea unor planuri inteligente și că în dreptul fiecărui om este lăsată o lucrare specifică.  În acestă iarnă putem regândi și experimenta scopul și chemarea lui Dumnezeu pentru acestă generație.

Pentru studiu suplimentar pe acest subiect: 

*Pentru detalii legate de înscrieri, locație și data exactă a evenimentului, accesați aici.

 

close
Newsletter Impact

Înscrie-te la newsletter pentru a primi un e-mail de fiecare dată când postăm un articol nou.

Leave a Reply

Your email address will not be published.