Ce înseamnă a avea credință și cum poate ea crește?

Home / Adunare de corturi / Ce înseamnă a avea credință și cum poate ea crește?
Ce înseamnă a avea credință și cum poate ea crește?

Fii foarte atent la următoarele texte, au o logică pe care o vom descoperi împreună:

„Cine este cel care a biruit lumea, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?” 1 Ioan 5:5
„Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră.” 1 Ioan 5:4
„Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viața veșnică.” Ioan 6:47
„Ei i-au zis: Ce să facem să împlinim lucrările lui Dumnezeu? 
Isus le-a răspuns: Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: Să credeți în Acela pe care L-a trimis El.” Ioan 6:29
„Pentru ca oricine crede în El să aibă viața veșnică!” Ioan 3:16
„Nu ți-am spus că dacă vei crede vei vedea slava lui Dumnezeu?” Ioan 11:40
„Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.” Ioan 11:25
„De aceea, moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, ca să fie prin har…” Romani 4:16
„Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.” Romani 5:1
„Și cel neprihănit va trăi prin credință.” Evrei 10:38
„Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care-L caută.” Evrei 11:6

Dragii mei, credința este esențială. Este de fapt ceea ce cere Dumnezeu de la noi în mod direct, expres, total.  Să avem credință în Fiul Său. Să credem că în locul nostru este Domnul Hristos. În locul slăbiciunii noastre este tăria Lui, în locul păcătoșeniei noastre, Neprihănirea Lui, în locul lipsei noastre de înțelepciune, înțelepciunea Lui.  Să credem că puterea care a creat lumea este aceeași putere care ne salvează din păcat. 

Tot ce a fost făcut a fost făcut prin El și pentru El. Tot prin El a fost realizată și mântuirea. 

Dar în mod practic, cum pot avea eu credință, cum o pot dobândi? 

Eu, cel care se confruntă cu probleme, cu dureri sufletești, cu lupte și dependențe. Eu, care sunt ispitit să renunț la viață. Eu, care am trecut prin dezamăgire și depresie.
Eu, care caut un loc de muncă, un partener de viață. Eu, care sunt student și mă confrunt cu ispite și probleme pe care nicio generație înainte nu le-a avut. 
Eu, care sunt căsătorit, iar provocarea de a avea o familie după voia lui Dumnezeu îmi pare o țintă imposibil de atins. 
Eu, care am ajuns la 40 de ani sau mai mult și mă confrunt cu lucruri cu care nimeni nu s-a mai confruntat.  Eu, care trec prin momente pe care niciun cuvânt nu le poate descrie.

Scriptura declară fără rezerve: „Astfel, credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” Romani 10:17

Aașdar, pentru ca eu să am credință sau pentru ca ea să crească am nevoie să aud Cuvântul.

De fapt, 1 Ioan 2:7 spune: „Porunca aceasta veche pe care v-o dau este Cuvântul.”

Credința nu este abstractă. Este o credință vie și adevărată în Cineva. Este o credință în Fiul lui Dumnezeu, în Isus Hristos. 

Dacă îi întrebi însă pe toți creștinii sau pe membrii unei biserici protestante dacă cred în Isus Hristos, aproape toți, dacă nu chiar toți, spun că ei cred. 

Și totuși de ce arată lumea așa cum arată, dacă toți credem în Domnul Hristos? 
De ce nu se vede slava lui Dumnezeu? De ce noi, tinerii, suntem atât de slabi și ne este imposibil să scăpăm de păcat? De ce misiunea pe care am primi-o de la Domnul Hristos de a face ucenici din toate neamurile nu este împlinită? De ce chipul lui Dumnezeu nu este refăcut în noi, dacă El ne-a creat după chipul Său? 

Pentru că tot Scripura spune: „Cuvântul era Dumnezeu (…) și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi.” Ioan 1:1,14

Toată lumea știe ca Domnul Hristos S-a făcut trup. Aceasta înseamnă că Domnul Hristos este Cuvântul. Așadar credința mea trebuie să fie în Cuvânt. Cine are pe Fiul are viata veșnică… iar aceasta înseamnă că, dacă am Cuvântul, am viata veșnică. 

„Dacă Fiul mă va face liber, voi fi într-adevăr liber” se traduce astfel: „Dacă  Cuvântul mă va face liber, voi fi într-adevăr liber.” Dacă Scriptura spune: „Hristos în voi, nădejdea slavei”, aceasta însemnă: „Cuvântul în voi, nădejdea slavei.” Înseamnă categoric și în mod absolut că a crede în Fiul lui Dumnezeu înseamnă a crede Cuvântul Său, Sfânta Scriptură. 

Credința în Fiul lui Dumnezeu nu e ceva ce nu este la îndemâna mea. Este credința în Cuvântul Scripturii, Cuvânt care este atât de aproape de mine. Ar putea însemna că eu până acum nu am tratat Cuvântul Scripturii ca fiind Isus Hristos, nici nu am crezut în Cuvânt ca fiind egal cu a crede în Domnul Isus Hristos. 

Înseamnă că majoritatea dintre noi, care mărturisim credință în Fiul lui Dumnezeu, de fapt nu credem sau nu credem deplin. 

De ce spun asta? Cum zice Scripura că trebuie sa trăim? Care sunt poruncile Sale? Care sunt principiile Sale pentru viață? 
Care sunt sfaturile Scripturii pentru viața mea practică: pentru cariera mea, pentru familia mea, pentru banii mei, pentru timpul meu, pentru prietenii mei, pentru hrana mea, pentru îmbrăcămintea mea, pentru fiecare amănunt din viața mea?

Care este sentința Scripturii împotriva păcatului? Care este soluția pentru păcatul meu? Cum mi-l prezintă ea pe Domnul Hristos? 

Ce îmi spune despre cum ar trebui să fie relația mea cu El? 

… 

Dragul meu, draga mea, dincolo de faptul că Domnul Hristos este Mântuitorul meu din păcat, El este și bărbatul meu (Osea 2). El își dorește atât de mult să aibă o relație de dragoste cu mine, cu noi. El nu mai vrea să Îl numim Stăpân. El vrea să mă cunoască deplin și să ÎL cunosc deplin, să mă înțeleagă deplin și să Îl înțeleg deplin. Este ceva mai mult decât o relație dintre un bărbat și o femeie. Este plinătatea, este Cântarea Cântărilor. 

Nu ai vrea să Îl cunoști așa? Să Îl iubești așa? 
Să fii cunoscut deplin și iubit deplin? 

Eu vreau… 

De aceea, te invit la Adunarea de Corturi, organizată de IMPACT România. Scopul suprem al acestei tabere este ca fiecare să Îl întâlnească pe Domnul Hristos, Cuvântul. Din Cuvânt începe Reînviorarea și Reforma. Tot bazându-se pe Cuvânt izvorăște și adevărată rugăciune care mișcă mâna celui Atotputernic. De aceea, vino să găsim credința adevărată și să învățăm cum să ne rugăm după voia Lui, descoperită tot în al Său Cuvânt.

Dieter Knobloch

close
Newsletter Impact

Înscrie-te la newsletter pentru a primi un e-mail de fiecare dată când postăm un articol nou.

Leave a Reply

Your email address will not be published.